/public/cache/e/e/4/f/0/ee4f089ae444468896523e3a66e65d6ea69bce70-20240408111039.jpg

Az IdealBody „Közös fogyás nyereményjáték” című nyereményjátékának szabályzata


Az  IdealBody  „Közös fogyás nyereményjáték” című nyereményjátékának szabályzata

Szervező: IdealBody Kft. (1139 Budapest, Váci út 91. 1.em. (BC91 Irodaház)  a továbbiakban Szervező.
Lebonyolításban részt vevő ügynökség: Wise Digital Kft (1033 Budapest, Csikós u. 8)

A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2024. április 15. 0:00-tól május 15. 23:59-ig zajlik.

A nyereményjátékban való részvétel és annak menete

A nyereményjátékban részt vehet minden Facebook hozzáféréssel rendelkező természetes személy, aki már betöltötte 18. életévét és megfelel a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Kivételt képeznek a Szervező alkalmazottai, valamint a játék szervezésében közreműködő partnerek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, akik a nyereményjátékból ki vannak zárva.

A játékban, illetve a nyereménysorsoláson azok vehetnek részt, akik az “IdealBody, Fogyj Velünk!” Facebook csoportban #idealbody30nap hashtaggel ellátott bejegyzést tesznek közzé, vagy ilyen hashtaggel ellátott, más csoporttagok által közzétett bejegyzésekre reagálnak kommentelés vagy reakciójelek formájában. 

Az #idealbody30nap hashtaggel ellátott bejegyésekre vonatkozó tartalmi követelmények: lehetnek fényképes és/vagy szöveges tartalmú bejegyzések melyek a KözösFogyás témájához kapcsolódnak és nem sérti a csoportszabályzatot.

A nyereményjáték időtartama 2024. április 15. 0:00-tól 2024. május 15. 23:59-ig.

A csoport szabályzat bármely pontjának megsértése a nyereményjátékból azonnali kizárást von maga után.

Nyeremény

A játékban részt vevők között 3 nyertes kerül kisorsolásra.

Nyeremények: 
●    1db 100.000 Ft értékű IdealBody turmix csomag 
●    1db 50.000 Ft értékű IdealBody kollagén csomag
●    1db 2 alkalmas táplálkozási vagy életmód tanácsadás, melyek közül a nyertes választhatja ki a preferencia alapján melyik tanácsadást igényli.

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

A nyereménysorsolás

A játék nyereménysorsolása ügynökség közreműködésével történik az alábbi időpontban:

2024. május 16. 15:00 óra

A sorsolás nem nyilvános, a sorsolás eredményéről a Szervező a nyerteseket az “IdealBody, Fogyj Velünk!” Facebook csoportban értesíti eredményhirdető poszt formájában.

Amennyiben a nyertes a nyereményről szóló értesítést követő 48 órán belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, úgy elesik a nyereménytől és a kisorsolt pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A nyereményjátékban részt vevő személyek 

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 2 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli. 

A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 
●    nem múlt el 18 éves; 
●    a Szervező megkeresésére 48 órán belül belül nem válaszol; 
●    a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; 
●    egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
●    egyértelműen bizonyítható, hogy a nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; 
●    jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti 

Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

Szervező a jelen játékszabályzat és a nyereményjáték menetének vagy a nyereményjáték bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a nyereményjátékból kizárja.
 
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyereményjátékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Ez promóció nem a Facebook vagy Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

Adatvédelmi tájékoztató

A nyereményjátékban való részvétel és a nyereményjáték során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a résztvevő önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a nyereményjátékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

A jelen nyereményjátékra az https://idealbody.hu/kozos-fogyas weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. 

Akciók és tippek a postafiókodban

Rendeld meg online!
Rendeld meg online! webshop
Vagy keresd a drogériákban, szupermarketekben, patikákban és gyógynövényboltokban!