/public/cache/9/3/9/b/4/939b47f8617adbed035bd3e4217943a5b1f2f6eb-20200130185618.jpg

Adatvédelem

Adatkezelés

Tartalomjegyzék (a linkre kattintva a megfelelő részhez ugrik az oldal)

Általános Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő adatai

Adatok forrása

Személyes adatok köre, adatkezelési célok és jogalapok

Szolgáltatásaink és vásárlás során felmerülő adatkezelésünk részletesen

Hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

Cookie tájékoztató

Adatok biztonságos kezelése

Adattovábbítás

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban?

Jogorvoslati lehetőségek

Letölthető Adatvédelmi tájékoztató

Általános Nyereményjáték szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelőként fontosak számunkra az Ön adatai, és tiszteletben tartjuk a magánszféráját, a személyes adatai feletti rendelkezési jogát, és a személyes adatainak kezelése során ezen elvek szerint járunk el, továbbá minden szervezési és technikai intézkedést megteszünk adatainak biztonságos kezelése és védelme érdekében.

Adatkezelési elveinkről és gyakorlatunkról az alábbiakban , a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  részletesen tájékoztatjuk Önt.

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük az Érintetteket.
Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Tartalom (a címre kattintva az adott bekezdéshez ugrik az oldal)

Adatkezelő adatai

Adatok forrása 

Személyes adatok köre, adatkezelési célok és jogalapok

Szolgáltatásaink és vásárlás során felmerülő adatkezelésünk részletesen

Cookie tájékoztató

Adatok biztonságos kezelése

Adattovábbítás

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban?

Adatkezelő adatai

IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Cégjegyzékszám: 01 09 718272 , Fővárosi Törvényszék

Adószám: 13090575-2-41

Képviseli: Handl J. Attila

Tényleges adatkezelés címe:

1033 Budapest, Szentendrei út 95.

1139 Budapest, Váci út 91. I. em.

Kapcsolattartás:

Telefon: +36 1 451 0294

E-mail: info@idealbody.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Handl Tamara

Telefon: +36 1 451 0294

E-mail:info@idealbody.hu

Postacím: 1139. Budapest, Váci út 91. I. em.

Az IdealBody® Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

Adatok forrása

Az általunk kezelt adatokat minden esetben Öntől kapjuk meg, amelyet önkéntes elhatározása alapján ad át számunkra annak érdekében, hogy különböző szolgáltatásainkat igénybe vegye, vagy az általunk értékesített termékeinket megvásárolja.

Adatkezeléseink önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Szolgáltatásainkat kizárólag nagykorú, 18. életévét betöltött személy veheti igénybe. Amennyiben Ön még nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy konzultáljon szülőjével vagy nevelőjével, aki az Ön törvényes képviseletére jogosult.

Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy Szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősülő személy kívánja igénybe venni, minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely a kiskorú által került a birtokába, és biztosítja, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általa történő felhasználásra. Kérjük az Érintetteket, közöljék az  Adatkezelővel haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.

Személyes adatok köre, adatkezelési célok és jogalapok

A tevékenységünk során mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön sikeres fogyókúráját segítsük, ennek érdekében fogyókúrás termékeket értékesítünk, tanácsokkal látjuk el, felületet biztosítunk arra, hogy a https://www.idealbody.hu/ oldalunkon közösségi támogatást és buzdítást kapjon, továbbá egyénre szabott konzultációval és programokkal, esetlegesen nyereményjátékokkal biztosítjuk a sikerét.

Annak érdekében, hogy Ön a szolgáltatásainkat a lehető legnagyobb mértékben ki tudja használni, az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

Személyesen, illetve webshopban történő váráslás, regisztráció, esetén

- A személyes adatok címzettjei: személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő marketing vezetője, a hírlevelet szerkesztő és adatbázist kezelő marketinges kollégák és az ügyfélszolgálat munkatársai férhetnek hozzá.

- A személyes adatok kezelésének időtartama: a hírlevélről történő leiratkozás napjáig tart. Amennyiben egy év telik el akként, hogy Ön nem nyitott meg egyetlen hírlevelet sem, írásban kérjük annak megerősítését, hogy kíván-e a jövőben hírleveleket kapni. Ha a megerősítésre 10 napon belül nem kerül sor, abban az esetben regisztrációja és személyes adatai törlésre kerülnek. 

Szolgáltatásaink és vásárlás során felmerülő adatkezelésünk részletesen

Az IdealBody® Központban személyesen történő vásárlás esetén (webes előzetes megrendelés nélkül)

Önnek lehetősége van arra, hogy nyitvatartási időnk alatt a Központunkban (1139 Budapest, Váci út 91.) személyesen vásárolja meg a kívánt terméket.

A kezelt személyes adatok típusa: vásárlás dátuma, időpontja, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Adatkezelés célja: a központunkban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlót nem tudjuk kiszolgálni.

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. felé.

Adattovábbítás: az Adatkezelő könyvelését végző személy felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelésünk

Önnek lehetősége van regisztrációs folyamat elvégzése nélkül közösségi oldalán keresztül (Facebook-fiók, Google-fiók) bejelentkezni weboldalunkra, így egyetlen kattintást követően máris igénye veheti szolgáltatásunkat.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, nem, ID.

Az Ön adatait a hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek a.) pont szerintit jogalapnak megfelelően addig kezeljük, amíg a regisztrációját nem törli.

Webshopunkban történő vásárlás esetén

Amennyiben Ön a webshopunkon keresztül kíván vásárolni, ezt külön regisztráció nélkül is megteheti.

A vásárlás során a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadását kérjük, amelyek a következők: a vásárló vezeték- és keresztneve, e-mail címe, a szállítási és számlázási címe (amennyiben a kettő eltér), telefonszáma.

Adatkezelésünk jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], és jogi kötelezettségünk alapján történik [a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.] Az adatok megőrzési ideje a számviteli szabályok szerint: 8 év.

Adatkezelésünk további célja: visszatérő vásárlóként kedvezményeket szeretnénk az Ön részére nyújtani, a kedvezményeket egyedi ajánlatok formájában, a vásárlások számától és gyakoriságától függően kínáljuk fel az ügyfeleink részére.   

Az Ön adatait a hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek a.) pont szerinti jogalapnak megfelelően addig kezeljük, amíg a regisztrációját nem törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlót nem tudjuk kiszolgálni, hűségprogram kedvezményeiből nem tud részesülni.

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. felé.

Adattovábbítás: az Adatkezelő könyvelését végző személy felé, csomagküldő szolgáltató felé (MPL, GLS, DPD, DHL).

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
 
Az IdealBody® Kft. webalapú szolgáltatásainak működéséhez hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. 
 
A hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett mérőpixeleket, és a hirdetési kampányok azonosítását szolgáló ún. kampánykódokat alkalmaznak.
A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.
 
Az érintett az IdealBody® Kft. weboldalainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:
a) A Google Inc. Google Analytics szolgáltatása
A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.
 
A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
 
A Google Inc. a Google AdSense és a Google Ads remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
 
A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://adssettings.google.com/anonymous
Illetve egyéb tájékoztatás elérhető itt: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
 
b) A Teads, mint harmadik országbeli szolgáltató egy olyan hirdetési piacteret kínál, amely innovatív hirdetési megoldásokat kínál a kiadóknak és hirdetőknek Európa-szerte, az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában és Ázsiában. 
A szolgáltató neve: Teads Schweiz GmbH 
A szolgáltató székhelye: Heinrichstrasse 239, 8005, Zürich
A szolgáltató adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://www.teads.com/privacy-policy/ 

Az Ön által igénybevett szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatkezelésünk

Az Ön sikeres fogyókúrájának elősegítése érdekében számos szolgáltatást kínálunk Önnek, amelyet vásárlásával egybekötve, vagy anélkül is, az Ön döntése alapján igénybe vehet.

Szolgáltatásaink igénybevétele során kizárólag azoknak megfelelő, az Ön személyére szabott teljesítéséhez szükséges adatok átadását kérjük Öntől, melyek részünkre történő átadásáról Ön szabadon dönthet. Amennyiben egyes adatokat nem kíván megadni, úgy azonban lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásainkat nem, vagy nem teljes egészében tudja igénybe venni.

Mivel célunk az Ön sikeres fogyókúrájának elősegítése, így az Ön hozzájárulása alapján szükségünk lehet egyes egészségügyi adatainak a kezelésére is. Ezek elsődlegesen: testsúly, testmagasság, testtömeg (BMI) index, kor és nem, egyes esetekben a fogyókúra szempontjából lényeges betegségek vagy más egészségügyi állapotra vonatkozó információk.

Ezen szolgáltatásaink minden esetben az Ön személyére szabott tanácsadással és konzultációval együttjáró programok, amelyek során Önnel személyesen tartjuk a kapcsolatot vagy a Központunkban vagy telefonon, e-mail vagy skype útján.

Személyes adatainak kezelése a GDPR 6.cikk (1) bek b.) pontja szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésünk teljesítéséhez szükséges jogalap szerint történik, és  szolgáltatásról kiállított számlát a számviteli törvény szerinti 8. évig őrizzük.

Egyes ingyenes szolgáltásainkra nem kötünk szerződést Önnel. E körben adatait az Ön hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontjának megfelelően addig kezeljük, amíg hozzájárulást nem vonja vissza, vagy adatait nem törli.

Jelenleg a következő személyre szabott szolgáltatásaink keretében kezelhetjük az Ön személyes adatait:

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelésünk

Önnek módjában áll oldalunkon regisztrálni, így a jövőben gyorsabban tud vásárolni, visszatérő vásárlóként kedvezményeket tudunk az Ön részre nyújtani, születésnapja alkalmából meglephessük és igénybe veheti oldalunk számos ingyenes szolgáltatását is.

A regisztráció során kezelt adatok köre: név, a felhasználó név, e-mail címe, jelszó, születési dátum, mint kötelezően megadásra kerülő adatok, továbbá a vásárló döntése alapján: a vásárló címe, telefonszáma.

Az Ön adatait a hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikk (1) bek a.) pont szerintit jogalapnak megfelelően addig kezeljük, amíg a regisztrációját nem törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja igénybe venni az esetleges kedvezményeinket, illetve egyes, regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat.

Hírlevél

Önnek lehetősége van feliratkozni a hírlevelünkre. A feliratkozás – a nyereményjáték kivételével – minden más szolgáltatásunk igénybevételétől vagy vásárlástól független, egyiknek sem feltétele. Azonban mi örömmel osztjuk meg Önnel az Ön fogyókúráját támogató információinkat, és értesítjük Önt egyes kedvezményekről vagy éppen a programjainkról. Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélre feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. 

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím

Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja. 

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata.

A személyes adatok címzettjei: személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő marketing vezetője, a hírlevelet szerkesztő és adatbázist kezelő marketinges kollégák és az ügyfélszolgálat munkatársai férhetnek hozzá.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a hírlevélről történő leiratkozás napjáig tart. Amennyiben egy év telik el akként, hogy Ön nem nyitott meg egyetlen hírlevelet sem, írásban kérjük annak megerősítését, hogy kíván-e a jövőben hírleveleket kapni. Ha a megerősítésre 10 napon belül nem kerül sor, abban az esetben regisztrációja és személyes adatai törlésre kerülnek. 

Az eDM rendszerünket és az adatbázist a Klaviyo kezeli. Elérhetősége:  https://www.klaviyo.com/ 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Chat szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatkezelésünk

Ön oldalunkra belépve a jobb alsó sarokban felugró ablakon keresztül munkaidőben felteheti kérdéseit kollégánknak, vagy azon kívül üzenetet hagyhat részünkre, melyre munkaidőben tudunk válaszolni.

A szolgáltatás IP cím alapján azonosítja látogatót, valamint a folytatott kommunikáció az adatkezelő által tárolásra kerül.

A tárolt adatok között az IP cím nem szerepel, kizárólag a beszélgetés tartalmát rögzítjük.

Az általunk tárolt adatok az Ön személyének azonosítására általában nem alkalmasak, kivéve, ha Ön a chat során a személyének azonosítására alkalmas adatokat adott meg.

Munkaidőn kívül a chat ablakon keresztül chat-üzenetet küldhet nekünk, ekkor egy keresztnevet és az e-mail címét kérjük, amire a válaszainkat elküldhetjük. Az e-mail címet kizárólag erre a célra használjuk.

A lefolytatott beszélgetés tárolására minőségbiztosítási szempontból van szükségünk, mivel ezzel tudjuk ellenőrizni, hogy a látogató számára adott tájékoztatás szakszerű és megfelelő volt-e.

Jelen adatkezelési kategória alapján kezelt személyes adatok köre a fentiek szerint meghatározott, kifejezett, és jogos célok eléréshez feltétlen szükséges személyes adatokra korlátozódik, így az adatkezelés mértéke arányosságban áll az adatkezelés céljával, megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjában foglalt jogalapnak.

A beszélgetést, a chat-üzeneteket és az azokra adott választ 6 hónap után töröljük.

Inbody testösszetétel mérés

Ön központunkban személyesen kérheti konzultációs programunkat, melynek során Önt megmérjük, adatait kielemezzük, és összeállítjuk az Ön személyére szabott fogyókúrás étrendi javaslatunkat.

Az Inbody testösszetétel mérésről készült adatokat a mérést követően Önnek nyomtatott formában átadjuk, és töröljük.

Személyes adatainak kezelése a GDPR 6.cikk (1) bek b.) pontja szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésünk teljesítéséhez szükséges jogalap szerint történik, és  szolgáltatásról kiállított számlát a számviteli törvény szerinti 8. évig őrizzük.

Fogyinapló

Oldalunk regisztrált felhasználójaként lehetősége van „FOGYINAPLÓ” vezetésére melynek segítségével könnyedén nyomon követheti diétáját, és kérheti szakértőnk felügyeletét és segítségét is.

Fogyinaplója az Ön döntése szerint lehet nyilvánosan elérhető, nem csak a regisztrált felhasználók, hanem az oldal valamennyi látogatói számára, valamint sikertörténete – ugyancsak külön döntése alapján – a weboldalon megosztásra kerül. Fogyinaplója a nyilvánosság számára az Ön által választott felhasználónévvel kerül megjelenítésre, és arról is Ön dönt, hogy a megosztott adatok alkalmasak-e arra, hogy az Ön személyét azonosítsák.  

Az e körben kezelt érintetti adatok: felhasználói név, életkor, testmagasság, kezdő súly, aktuális súlyt, fogyókúra kezdő időpontja, a bejegyzésenkénti súly változás, testsúly-diagram, BMI index, valamint a felhasználó által feltöltött képek és hozzászólások. A bejegyzéseket a további regisztrált felhasználóknak lehetőségük van kommentálni.

A fogyinapló nyilvános beállítását bármikor jogosult megváltoztatni akként, hogy az a jövőben csak az Ön számára legyen elérhető, valamint jogosult azt teljes egészében törölni.

Adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja szerint az Ön hozzájárulása.

Személyre szabott tanácsadás és a 40 kg PLUSZ Idealbody® Program Konzultációval

Ön választása szerint igénybe veheti a folyamatos szakértői támogatással és konzultációval járó programot. Ennek keretében elvégezzük az Ön állapotának felmérését, együtt meghatározzuk az elérendő ideális súlyt és a szükséges diétás tervet.

A konzultációk írásban, telefonon vagy személyesen történnek.

A kezelt adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, neme, életkora, testmagassága, testsúlya, BMI indexe, és egyéb, a diéta szempontjából releváns egészségügyi és egyéb adatai, pl. étkezési naplója.

A szerződés nyilvántartásához nem kapcsolódó adatait 1 évig őrizzük.

A  szolgáltatásról kiállított számlát a számviteli törvény szerinti 8. évig őrizzük.

Személyes adatainak kezelése a GDPR 6.cikk (1) bek b.) pontja szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésünk teljesítéséhez szükséges jogalap szerint történik.

IdealBody® Nagy Fogyás Program

Ön választhatja a hosszú távon díjtalan személyes tanácsadást és rendszeres írásban, skypon és havonta személyes konzultációt is magában foglaló, az Ön ideális testsúlyának elérését és megtartását elősegítő életmódváltást jelentő Nagy Fogyás programunkat is.

Személyes adatainak kezelése a GDPR 6.cikk (1) bek b.) pontja szerint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésünk teljesítéséhez szükséges jogalap szerint történik.

A szolgáltatásról kiállított számlát a számviteli törvény szerinti 8. évig őrizzük.

Mivel a program keretében Ön hosszútávon díjtalan szakértői támogatásban részesül, cserébe az adatkezelő jogos érdekének számító marketing tevékenységünk céljára az Ön sikeres fogyásáról készült fotóit a weboldalunkon szeretnénk felhasználni.

Fotóinak és a fogyását dokumentáló további személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán és a mi jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pontja szerint.

Adatait a weboldalon mindaddig szeretnénk elérhetővé tenni, amíg az jogos érdekeink szerint indokolt.

További ingyenes programok

Időnként olyan programokat indítunk, amely látványos eredményeket hoz, és másokat is arra buzdít, hogy termékeink és szolgáltatásaink segítségével érjék el a kívánt testsúlyt.

Az ezekben történő részvétel feltételeiről minden esetben a weboldalunkon kaphat tájékoztatást.

Az ingyenes programjaink keretében az Ön súlyvesztését és elért eredményeit szeretnénk fotókkal és rövid beszámolókkal dokumentálni marketing célból. Ezeket az adatokat nyilvánosan elérhető módon kívánjuk megjeleníteni és oldalunkon, vagy máshol marketing célból felhasználni. A fotókhoz és dokumentumokhoz az Ön nevét, testsúlyát és a súlyvesztés mértékét kapcsoljuk.

Az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján kezdjük meg, de a GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pontja alapján végezzük.

Nyereményjátok

Alkalmanként különböző nyereményjátékokat szervezünk pl. a http://idealbody.hu/ oldalon vagy egyes médiumokon keresztül. Ilyenkor az Ön adatait a játékot lebonyolító szerződő partnerünknek adja át, aki azokat a nyereményjáték lebonyolítása céljára külön kezeli, mi pedig a saját marketing céljainkra kezeljük azokat.

A nyereményjáték során bekért adatok kizárólag a játékban történő részvétel körében az Ön azonosításához és a nyereménye átadásához szükséges mértékben kerülnek kezelésre, azonban a játékban való részvételhez kérjük, hogy nevét a nyertesek között megjelentethessük, valamint, hogy a jövőben az Ön részére termékeinkről, akcióinkról és más velünk kapcsolatos hírekről hírlevelet küldhessünk.

Az adatkezelésünk jogalapja a nyereményjátékban történő részvételre kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján, majd a játék lezárultát követően az Ön hírlevélküldéshez történő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerint.

Adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja. Hírlevélről történő leiratkozása esetén adatait töröljük.

A személyes adatok címzettjei: személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő marketing vezetője és az ügyfélszolgálat munkatársai férhetnek hozzá.

Cookie tájékoztató

Önt a honlapunkra történő első belépése alkalmával figyelmeztetjük a cookiek alkalmazására, amelynek elfogadásáról vagy visszautasításáról dönthet. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a cookie alkalmazásának visszautasítása az Ön látógatói élményére és az oldal kényelmes használatára negatív hatással lehet.

A cookie alkalmazásának részletes bemutatása, a végzett adatkezelés ismertetése:

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Bővebb információk az elterjedtebb webböngészők süti-kezeléséről az alábbi címeken érhetők el:
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatok biztonságos kezelése

Adatkezelőként és a velünk szerződött adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük

a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, valamint, ha az érintettek száma lehetővé teszi, közvetlenül vagy nagyszámú érintett esetén a weboldalon keresztül tájékoztatjuk az incidensről, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelőnél papír alapon kezelt személyes adatok biztonsági követelményei:
-          minden személyes adatot – függetlenül attól, hogy azt milyen adathordozón jelenítik meg – csak az arra jogosultak ismerhetnek meg, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, illetéktelenekkel nem közölhetők,
-          az iratokat kulccsal jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helységben kell elhelyezni,
-          az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés közben csak úgy hagyhatja el az irodát vagy azt a helyiséget, ahol az adatkezelés folyik, hogy az iratokat elzárja vagy a helyiséget bezárja,
-          a munkavégzés befejezése után az iratokat el kell zárni,
-          ezek a biztonsági szabályok az otthoni munkavégzésre is érvényesek.
 
A számítógépen, illetve hálózaton vagy felhőben tárolt személyes adatok védelmének biztonsági követelményeinek érvényesülése érdekében:
-          a számítógépen, a hálózaton vagy a felhőben tárolt személyes adatokhoz csak érvényes, személyre kiadott, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni, a jelszavak folyamatos cseréjéről az Adatkezelő gondoskodik,
-          amennyiben a személyes adat kezelésével kapcsolatos cél megvalósult, az adatkezelésre megállapított határidő lejárt vagy az adatkezelés jogossága bármely okból megszűnt, úgy az adatot tartalmazó fájlt visszaállíthatatlanul törlésre kerül, olyan módon, hogy az azon lévő adat a továbbiakban nem visszanyerhető,
-          az Adatkezelő gondoskodik a számítógépek tűzfal biztonságáról és egyéb vírusvédelméről,
-          a személyes adatok kezelése során a számítógépeken folyamatos, a hálózati rendszereken rendszeres biztonsági mentés történik,
-          az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik az általa kezelt személyes adatok informatikai védelméről a megfelelő korszerű számítástechnikai eszközök és módszerek alkalmazásával.

Az  Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát (újratelepítés, adatok visszaállítása a mentés utolsó állapotára) és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön,
g) Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a  tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események  következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem)
h) a hálózati forgalom naplózását.
 
A személyes adatok feldolgozása során, adatrögzítők, adathordozók kizárólag titkosított (szabványoknak megfelelő) formában használhatóak. A helyi adatok időszakos, incrementális mentése külső diskre történik.
 
Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy e helyiségek (szekrények) kulcsaihoz csak az arra jogosult juthasson hozzá.

Adattovábbítás

Az Ön adatait soha senkinek nem értékesítjük.

Adatait a szolgáltatásaink teljesítéséhez igénybe vett közreműködők, így a csomagszállítást végző vállalkozások részére adjuk át a szerződés teljesítése érdekében.

Adatait ugyancsak átadjuk a könyvelést végző szerződött partnerünk számára a számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében.

Adatait az általunk használt CRM rendszerben tároljuk.

Honlapunkat a Webinform Kft. által fenntartott tárhelyen tároljuk.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Ön kérheti, hogy az általunk kezelt adatairól tájékoztassuk. Erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtunk Önnek tájékoztatást.

Hozzáféréshez való joga

Ön  jogosult arra, hogy  hozzáférjen a személyes adatai kezelésével kapcsolatos következő információkhoz:

 • milyen személyes adatait kezeljük, és azokat kitől kaptuk meg;
 • milyen célból kezeljük az Ön adatait;
 • továbbítjuk-e azokat más adatkezelőknek vagy adatfeldolgozónak, ha igen, kiknek és milyen garanciák mellett;
 • mennyi ideig tároljuk az adatait, vagy tervezzük tárolni azokat;
 • az Önt megillető jogokról és azok gyakorlásának módjáról;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást akkor erről a tényről, az alkalmazott logikáról és az Önre nézve várható hatásairól

A felsorolt információk jelentős része a jelen tájékoztatóban elérhető az Ön számára, azonban az Ön kérelmére, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül az Önről kezelt személyes adatok másolatát és a felsorolt információkat az Ön rendelkezésére bocsátjuk elektronikus formában.

Amennyiben Ön papír alapon kéri az adatok másolatának rendelkezésre bocsátását, úgy ésszerű adminisztrációs költséget számíthatunk fel.

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az általunk Önről kezelt adat helytelen vagy pontatlan, Ön kérheti azok helyesbítését, mely kérelmének indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül eleget teszünk, és erről Önt tájékoztatjuk.

Törléshez való jog

Amennyiben adatainak kezelését kizárólag az Ön hozzájárulása alapján végezzük ( l. hírlevélre feliratkozás, oldalunkon regisztrálás), úgy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését, illetve maga is törölheti azokat.

Más esetekben meg kell vizsgálnunk, hogy az adatai kezelésének célja vagy jogalapja lehetővé teszi-e, hogy adatait töröljük. Amennyiben az adatkezelési cél már nem áll fenn, úgy kérelmére adatait töröljük, ha ez valamilyen okból nem teljesíthető, úgy arról tájékoztatjuk Önt.

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatok hordozhatóságához való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatainak kezelése a mi jogos érdekünkön alapul, úgy Önt megilleti az adatkezelésünk elleni tiltakozás joga.

Mivel az adatkezelésünket az Ön jogainak és a mi jogos érdekünknek mérlegelése alapján határoztuk el, így tiltakozása esetén ismételten elvégezzük az érdekek mérlegelését, és ennek eredményéről értesítjük Önt. Amennyiben az érdekmérlegelés eredménye alapján úgy látjuk, hogy az Ön jogainak védelme elsőbbséget élvez a mi jogos érdekeinkkel szemben, úgy adatait töröljük és a továbbiakban azokat csak jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kezeljük.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatkezelésünk során nem tartottuk be, vagy megsértettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban általunk vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze felénk az info@idealbody.hu e-mail címen, vagy levélben (1033 Budapest, Szentendrei út 95.).

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

IdealBody® Kft. - Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Idealbody Kft. (a továbbiakban: Idealbody) által üzemeltetett weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője az Idealbody Játékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Szervező), a Szervező neve megtalálható a Játék leírásánál.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

• az Idealbody tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékok a közzétevő weboldal Nyereményjáték menüpontján keresztül, vagy külön dobozban érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékokra, valamint a megfejtéseket és pályázati anyagokat beküldeni.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

 • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, valamint
 • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag, ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó olvasónk érdekében.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, illetve a kérdőív kizárólag akkor küldhető el, ha a Játékos valamennyi kérdésre válaszolt, vagy egyéb pályázati feltételt teljesített, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta

a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A nyeremény átvételére, a sorsolástól számítva 2 hónap áll rendelkezésére. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A nyeremény más termékre nem cserélhető, készpénzre át nem váltható.

A nyertes, nyereményért való jelentkezést e-mailben vagy postai úton teheti meg. Telefonon történő jelentkezés esetén, időpont egyeztetés után személyesen, a nyereményt igazoló levél bemutatása esetén teheti meg, az értesítéstől számított 2 hónapon belül.

6. Sorsolás

Kvíz kérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, az Idealbody 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

Abban az esetben, ha a nyertes Játékos/Játékosok valamilyen okból nem tudja beváltani a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy pótnyertes/pótnyerteseket nem áll módunkban kisorsolni.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a www.idealbody.hu-n közzétett nyereményjáték esetén a jatek@idealbody.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje az általában egyidejűleg folyamatban lévő több Játékra tekintettel hosszú, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg.

Szolgáltatás-nyeremény (pl. utazás, vizsgálat): A szolgáltatás igénybevétele érdekében közvetlenül a Szervezővel kell felvenni a kapcsolatot.

Belépőnyeremények: Kérjük, hogy a színház, mozi, hangversenyjegy vagy bármely, időponthoz kötött nyereményt kínáló Játékunknál különös figyelemmel játsszanak olvasóink, mert számukra más időpontban nem tudnak a felajánló intézmények belépőjegyet biztosítani.

Belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át a rendezvény kezdése előtt, vagy a nyeremény tárgyát képező szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybe vehető a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertesi lista alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az Idealbody, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés - Részletes tájékoztató lásd fentebb

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az Idealbody nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Idealbody-nak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Az Idealbody a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Az Idealbody kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Az Idealbody nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét az Idealbody az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt, Budapest, 2020.02.03

Módosítva: 2021.11.30.

Akciók és tippek a postafiókodban

Rendeld meg online!
Rendeld meg online! webshop
Vagy keresd a drogériákban, szupermarketekben, patikákban és gyógynövényboltokban!